Szkolenie dotacje NFOŚiGW

Sprzedaż odnawialnych źródeł energii nie byłaby tak prężnie rozwijającym się rynkiem, gdyby nie dotacje z Narodowych czy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Informacje o dotacjach pozyskujemy na bieżąco dzięki współpracy z bankami np. Bank Ochrony Środowiska, kontakcie z NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz poprzez szkolenie kadry pracowniczej odpowiedzialnej za pomoc w uzyskaniu dotacji na finansowanie urządzeń oraz montażu OZE.

W kwietniu 2014 roku dwie osoby reprezentowały naszą Spółkę na szkoleniu, by poznać możliwości finansowania domów pasywnych i instalacji OZE w instytucjach pożytku publicznego i dla Klientów indywidualnych.

Proper Guard Alarmy