Instalacje i systemy przeciwpożarowe SAP SSP ppoż | Śląsk Katowice

Instalacje przeciwpożarowe

Instalacje przeciwpożarowe w budynkach ogrywają istotną rolę w ochronie ludzi i mienia. Odpowiednio zaprojektowany i wykonany system detekcji pożaru podnosi bezpieczeństwo użytkowania obiektu, znacząco ograniczając ryzyko tego, że ogień będzie się rozprzestrzeniał przez nikogo niezauważony. Dlatego systemy PPOŻ są tak istotnym komponentem systemu bezpieczeństwa obiektów przemysłowych i użytkowych, także obiektów użytku publicznego.

Projektując i instalując każdy system detekcji pożaru bazujemy na komponentach sprawdzonych producentów. Głównie pracujemy na systemach:

Dzięki temu oferowane instalacje przeciwpożarowe w budynkach odznaczają się wysoką niezawodnością, jednocześnie oferując możliwość dostosowania systemu do specyfiki danego obiektu. System przeciwpożarowy dostosowany do specyfiki danego obiektu to gwarancja jego jeszcze lepszej pracy, a w rezultacie jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa. Dlatego mając taką możliwość instalację PPOŻ zawsze warto zaprojektować i wykonać na specjalne zamówienie, z uwzględnieniem wymogów i zagrożeń występujących w konkretnym budynku.

Posiadamy niezbędne dla ubezpieczyciela oraz Straży Pożarnej autoryzacje i certyfikaty, dzięki czemu nasze systemy pożarowe są powszechnie uznawane i mogą być użytkowane w obiektach o różnym przeznaczeniu.

Systemy przeciwpożarowe

Wykonujemy projekty oraz systemy ppoż. również w uzgodnieniu ze Strażą Pożarną wg zaleceń oraz bez lub z uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. ppoż. Możemy podłączyć system detekcji pożaru pod stację monitorowania znajdującą się w najbliższej jednostce Straży Pożarnej oraz systemy przeciwpożarowe, które wykonywane są dla Klienta na jego prośbę, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i zastosowaniem odpowiedniej funkcjonalności. Wszystkie instalacje ppoż. projektujemy, uwzględniając przy tym specyfikację konkretnego budynku.

Obowiązek systemu sygnalizacji pożaru

Obowiązek posiadania systemu sygnalizacji pożaru spoczywa na:

 • budynkach handlowych lub wystawowych – jednokondygnacyjnych o powierzchni powyżej 5000 m2 i wielokondygnacyjnych o powierzchni powyżej 2500 m2,
 • teatrach mających powyżej 300 miejsc i kinach powyżej 600 miejsc, lokalach gastronomicznych powyżej 300 miejsc, salach widowiskowych i sportowych powyżej 1500 miejsc,
 • szpitalach psychiatrycznych, domach pomocy społecznej oraz ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych mających powyżej 100 łóżek,
 • szpitalach i sanatoriach powyżej 200 łóżek w budynku,
 • zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku,
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych,
 • budynkach zamieszkania zbiorowego, w których czas pobytu tych samych osób przekracza trzy dni posiadających powyżej 200 miejsc oraz innych budynkach zamieszkania zbiorowego o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50 zgodnie z ustawą,
 • archiwach, muzeach, zabytkach budowlanych, ośrodkach elektronicznego przechowywania danych, centrach telefonicznych,
 • garażach podziemnych powyżej 1500m2 lub posiadających więcej niże jedną kondygnację podziemną,
 • stacjach metra, kolei podziemnych,
 • portach i dworcach, gdzie jednocześnie przebywa powyżej 500 osób,
 • bankach, w których sala operacyjna ma powierzchnię powyżej 500 m2,
 • bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Wykonujemy systemy przeciwpożarowe oraz systemy detekcji pożaru na potrzeby obiektów zróżnicowanego przeznaczenia. Opracowujemy także projekty i wykonujemy instalacje ppoż. dla firm nieobjętych ustawą, ale chcących zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo pracownikom. Instalacje przeciwpożarowe w budynkach projektujemy i wykonujemy w oparciu o komponenty sprawdzonych producentów. Jednocześnie, każda instalacja przeciwpożarowa oraz system detekcji pożaru jest wykonany w taki sposób, żeby jak najlepiej wpisywał się w potrzeby danego obiektu.

Dlaczego warto zainwestować w systemy pożarowe?

Instalacje przeciwpożarowe, takie jak SAP system i SSP system wykonuje się przede wszystkim dla bezpieczeństwa. Służą głównie do ochrony ludzi, ale również ciągów produkcyjnych, maszyn, urządzeń, budynków. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system detekcji pożaru może znacząco obniżyć straty w wyniku zaprószenia ognia, co pozwala na szybkie wznowienie produkcji lub użytkowania danego obiektu. Ponadto montaż systemu alarmu pożaru przekłada się niejednokrotnie na znacznie tańsze ubezpieczenie obiektów, rekompensując w kilka lat koszt inwestycji w instalacje przeciwpożarowe i profesjonalne systemy pożarowe. Więcej informacji na temat nowoczesnych systemów udzielimy w siedzibie naszej firmy w mieście Sosnowiec. Swoją działalnością obejmujemy również tereny miasta Katowice i cały Śląsk. Zapraszamy do współpracy oraz zapoznania się z ofertą systemów alarmowych oraz kontroli dostępu.

Profesjonalny serwis systemów przeciwpożarowych

Serwis systemów PPOŻ jest kluczowy dla utrzymania sprawności instalacji przeciwpożarowej i zapewnienia jej bezawaryjnego działania w sytuacji zagrożenia. Powinien być wykonywany regularnie przez wykwalifikowaną firmę serwisową posiadającą stosowne uprawnienia. Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów zapewniamy serwis systemów przeciwpożarowych na terenie całego Śląska. Nasza oferta obejmuje przeglądy techniczne oraz wszelkie czynności konserwacyjne, którym poddawane muszą być urządzenia pracujące w ramach instalacji PPOŻ. Dbamy o sprawność i niezawodne działanie systemów sygnalizacji przeciwpożarowych, instalacji oddymiających i zamknięć ogniowych oraz oświetlania ewakuacyjnego.

Serwis systemów PPOŻ przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jesteśmy rzetelni i odpowiedzialnie podchodzimy do wszelkich czynności kontrolnych. Dzięki temu możemy zagwarantować sprawność serwisowanych przez nas instalacji i systemów przeciwpożarowych.