Systemy oddymiania - Sosnowiec, Katowice, Śląsk - Proper Guard

Systemy oddymiania i/lub przewietrzania mogą być autonomicznym systemem lub częścią składową systemu przeciwpożarowego PPOŻ. W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego otwarcie klap oddymiających umożliwia usunięcie dymu i toksyn powstających w wyniku pożaru. Oczyszczając budynek, klatki schodowe i tereny ewakuacji z zagrażających życiu ludzkiemu oparów system przewietrzania umożliwia sprawną ewakuację jak również ułatwia strażakom przeprowadzenie sprawnej akcji ratunkowej.

System przewietrzania

Każdy budynek jest inny, w związku z czym wymaga wdrożenia nieco innego systemu oddymiania i przewietrzania. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Naszych Klientów wykonuje profesjonalne system oddymiania obiektów użytkowych – przestrzeni przemysłowych, przestrzeni magazynowych, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów mieszkalnych. Przygotowujemy projekty i uzgadniamy je z rzeczoznawcą ds. ppoż. Naszą siedzibą jest Sosnowiec, ale systemy oddymiania montujemy i uruchamiamy na terenie całego kraju – od Sosnowca, przez Katowice po dowolne miejsce w Polsce. Wykonujemy również konserwacje i serwisy doraźne własnych systemów oddymiania oraz instalacji montowanych przez inne firmy wykonawcze.

Nasze systemy oddymiania projektujemy w oparciu o komponenty marek, takich jak:

  • UCS (Polon Alfa)
  • D+H
  • Mercor
  • AFG
  • i inne

Zapraszamy do współpracy, a wcześniej do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasady działania oraz komponentów systemu oddymiania.

Jak działa system przewietrzania budynku?

System przewietrzania zostaje uruchomiony w momencie wybuchu pożaru. Uruchomienie systemu powoduje automatyczne otwarcie klap dymowych i/lub okien wyposażonych w odpowiedni napęd. Ma to na celu wyprowadzenie trujących spalin i dymu z pomieszczenia. System może być uruchamiany równymi metodami:

  • na podstawie alarmu czujek dymowych,
  • ręcznie naciskanego przycisku oddymiania,
  • zewnętrznych urządzeń wyzwalających.

Niezależnie od projektu instalacji system zawsze odprowadza dym i spaliny na zewnątrz, przy czym jego projekt może się różnić w zależności od specyfiki oraz powierzchni obiektu. Standardowo system działa w oparciu o klapy oddymiające oraz odpowiednio zaprojektowane otwory napowietrzające, które są umieszczane w dolnych partiach budynku. Dodatkowo, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się dymu system można wyposażyć w kurtyny dymowe. Systemy oddymiające są sterowane automatycznie, nad ich prawidłowym funkcjonowaniem czuwa centrala zarządzająca.

Przykładowe komponenty sytemu oddymiania wraz z urządzeniami wykonawczymi: centrala zarządzająca, przycisk oddymiania, klapy oddymiające, okna oddymiające, klapy ppoż. i wentylacyjne, wentylatory pożarowe i bytowe, drzwi i bramy ppoż., chwytaki elektromagnetyczne oraz inne urządzenia.