Alarmy, systemy SSWiN, instalacje alarmowe | Katowice Sosnowiec Tychy Śląsk

System Sygnalizacji Pożaru (SSP) stanowi zintegrowany zestaw urządzeń i komponentów elektronicznych, których głównym zadaniem jest wczesne wykrywanie oznak pożaru, takich jak dym czy wzrost temperatury. Podstawowym celem Systemu Sygnalizacji Pożarowej jest zapewnienie szybkiego ostrzeżenia dla osób znajdujących się w budynku, co pozwala na natychmiastową ewakuację i podjęcie odpowiednich działań przeciwpożarowych.

Standardowy System SSP składa się z detektorów dymu i ciepła, centrali alarmowej, sygnalizatorów akustycznych i optycznych, a także innych urządzeń pomocniczych.

Obowiązek Systemu Sygnalizacji Pożaru

Obowiązek posiadania Systemu Sygnalizacji Pożaru spoczywa na:

 • budynkach handlowych lub wystawowych – jednokondygnacyjnych o powierzchni powyżej 5000 m2 i wielokondygnacyjnych o powierzchni powyżej 2500 m2,
 • teatrach mających powyżej 300 miejsc i kinach powyżej 600 miejsc, lokalach gastronomicznych powyżej 300 miejsc, salach widowiskowych i sportowych powyżej 1500 miejsc,
 • szpitalach psychiatrycznych, domach pomocy społecznej oraz ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych mających powyżej 100 łóżek,
 • szpitalach i sanatoriach powyżej 200 łóżek w budynku,
 • zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku,
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych,
 • budynkach zamieszkania zbiorowego, w których czas pobytu tych samych osób przekracza trzy dni posiadających powyżej 200 miejsc oraz innych budynkach zamieszkania zbiorowego o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50 zgodnie z ustawą,
 • archiwach, muzeach, zabytkach budowlanych, ośrodkach elektronicznego przechowywania danych, centrach telefonicznych,
 • garażach podziemnych powyżej 1500m2 lub posiadających więcej niże jedną kondygnację podziemną,
 • stacjach metra, kolei podziemnych,
 • portach i dworcach, gdzie jednocześnie przebywa powyżej 500 osób,
 • bankach, w których sala operacyjna ma powierzchnię powyżej 500 m2,
 • bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

System Sygnalizacji Pożarowej

Proper Guard projektuje i wykonuje Systemy Sygnalizacji Pożaru SSP na potrzeby wszystkich wyżej wymienionych obiektów. Wykonujemy także rozwiązania dla innych obiektów. SSP system oraz inne instalacje przeciwpożarowe projektujemy z wykorzystaniem wysokiej jakości komponentów sprawdzonych producentów, to daje nam pewność sprawności i skuteczności systemu sygnalizacji pożaru, a co za tym idzie bezpieczeństwa ludzi i mienia znajdujących się w danym obiekcie.

Każda nasza instalacja jest realizowana w taki sposób, żeby jak najlepiej wpisywać się w potrzeby oraz specyfikę konkretnego budynku. Uwzględniamy w tym przypadku szereg czynników, takich jak powierzchnia obiektu, rozkład i układ pomieszczeń, procesy odbywające się w wybranych pomieszczeniach i wynikające bezpośrednio z nich zagrożenia pożarowe. To daje nam możliwość projektowania systemów dedykowanych, które w pełni odpowiadają rzeczywistym czynnikom ryzyka. Inwestorów zainteresowanych projektem i instalacją rozwiązania SAP System zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu.