System nagłośnienia obejmuje jak sama nazwa wskazuje nagłośnienie w obiekcie, jak i wg. życzenia na zewnątrz budynku. Wykorzystuje się je w celu odtwarzania muzyki lub komunikatów reklamowych i ostrzegawczych.

Dźwiękowy system ostrzegawczy jest systemem ostrzegania w przypadku zagrożenia i może być systemem certyfikowanym jak i niecertyfikowanym w zależności od potrzeb. System DSO różni się od standardowego systemu nagłośnienia głównie odnośnie wymaganych parametrów akustycznych, odporności na zakłócenia, odpowiednim zasilaniem awaryjnym. Ponadto wszelkie użyte w montażu elementy muszą posiadać certyfikaty i świadectwa CNBOP. Specjalnie wykonane kable i trasy kablowe, urządzenia i sposób ich rozlokowania zaprojektowane i wykonane są w taki sposób by w przypadku zaistnienia zagrożenia np. pożaru przez określony czas spełniały swoją funkcję informacyjną o rozpoczęciu ewakuacji.

Obowiązek posiadania dźwiękowego systemu ostrzegawczego spoczywa na:

  • budynkach handlowych lub wystawowych – jednokondygnacyjnych o powierzchni powyżej 10000 m2 i wielokondygnacyjnych o powierzchni powyżej 8000 m2,
  • teatrach i kinach mających powyżej 600 miejsc, salach widowiskowych i sportowych powyżej 1500 miejsc,
  • szpitalach i sanatoriach powyżej 200 łóżek w budynku,
  • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych,
  • budynkach zamieszkania zbiorowego o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200, ponadto w budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych,
  • stacjach metra, kolei podziemnych, portach i dworcach, gdzie jednocześnie przebywa powyżej 500 osób,

Ponadto system DSO montuje się w przypadku chęci podniesienia standardu oraz poziomu ochrony przeciwpożarowej budynku.

Proper Guard – Systemy alarmowe, Systemy przeciwpożarowe, Kontrola dostępu