Przeprowadzanie regularnych konserwacji powoduje, że system dłuższy czas utrzymywany jest w sprawności, dzięki czemu przedłuża się jego żywotność, a wszelkie drobne usterki można wyłapać wcześniej i je dostatecznie szybko naprawić. Zapewnia to stałe funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz zapewnienie stałej ochrony i bezpieczeństwa na oczekiwanym poziomie.

Zapewniamy serwis on-line oraz telefoniczny kontakt z działem technicznym. Zapewniamy czas reakcji w przypadku awarii systemu zgodnie z ustalonym w umowie terminem. Posiadamy mobilne ekipy serwisowe, które wysyłamy do każdego miejsca w kraju.

Bardzo często przyjmujemy do konserwacji i serwisu również systemy przez nas nieinstalowane i doświadczamy zjawiska, które nas zaskakuje. Bardzo często Klienci nie mają świadomości, że pozostawiono mu system na kodach fabrycznych i z systemem może zrobić wszystko ktokolwiek kto miał z tym jakąkolwiek styczność w przeszłości. W taki oto dziwny sposób po wykryciu tego faktu przez naszego pracownika przejęliśmy do konserwacji jeden z systemów w dużej galerii handlowej.

Ponadto dokonujemy inwentaryzacji, sprawdzenia systemów już istniejących, czy audytów. Dokonujemy drobnych i większych pilnych napraw serwisowych często z dnia na dzień.

Proper Guard – Systemy przeciwpożarowe, Alarmy, Telewizja przemysłowa