naglowek1

Potrzebujesz
informacji

607 078 940

zadzwoń

lub napisz

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

System Sygnalizacji Pożaru SSP SAP

System sygnalizacji pożaru SSP lub system alarmu pożaru SAP (niestety przez lata nazewnictwo ewoluowało i można się spotkać z przeróżnymi formami, również niepoprawnymi jak alarm lub systemy przeciwpożarowe i systemy pożarowe) to systemy ppoż. sygnalizujące wystąpienie dymu oraz ryzyko wystąpienia pożaru. System detekcji pożaru ma więc za zadanie nie tyle przeciwdziałanie występowaniu pożarów, ile wczesne ostrzeganie użytkowników obiektu o zagrożeniu pożarowym.

 

Projektując i instalując każdy system detekcji pożaru bazujemy na komponentach sprawdzonych producentów. Głównie pracujemy na systemach:

 

 • Bosch
 • Esser
 • Polon Alfa
 • Detectomat
 • D+H
 • UCS (Aritech)
 • inne

Dzięki temu oferowane instalacje przeciwpożarowe w budynkach odznaczają się wysoką niezawodnością, jednocześnie oferując możliwość dostosowania systemu SAP do specyfiki danego obiektu.

 

Posiadamy niezbędne dla ubezpieczyciela oraz Straży Pożarnej autoryzacje i certyfikaty, dzięki czemu nasze systemy pożarowe są powszechnie uznawane i mogą być użytkowane w obiektach o różnym przeznaczeniu.

 

Wykonujemy projekty oraz systemy ppoż. również w uzgodnieniu ze Strażą Pożarną wg zaleceń oraz bez lub z uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. ppoż. Możemy podłączyć SSP pod stację monitorowania znajdującą się w najbliższej jednostce Straży Pożarnej oraz systemy przeciwpożarowe, które wykonywane są dla Klienta na jego prośbę, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i zastosowaniem odpowiedniej funkcjonalności. Wszystkie instalacje ppoż. projektujemy, uwzględniając przy tym specyfikację konkretnego budynku.

 

Obowiązek posiadania systemu sygnalizacji pożaru spoczywa na:

 

 • budynkach handlowych lub wystawowych – jednokondygnacyjnych o powierzchni powyżej 5000 m2 i wielokondygnacyjnych o powierzchni powyżej 2500 m2,
 • teatrach mających powyżej 300 miejsc i kinach powyżej 600 miejsc, lokalach gastronomicznych powyżej 300 miejsc, salach widowiskowych i sportowych powyżej 1500 miejsc,
 • szpitalach psychiatrycznych, domach pomocy społecznej oraz ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych mających powyżej 100 łóżek,
 • szpitalach i sanatoriach powyżej 200 łóżek w budynku,
 • zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku,
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych,
 • budynkach zamieszkania zbiorowego, w których czas pobytu tych samych osób przekracza trzy dni posiadających powyżej 200 miejsc oraz innych budynkach zamieszkania zbiorowego o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50 zgodnie z ustawą,
 • archiwach, muzeach, zabytkach budowlanych, ośrodkach elektronicznego przechowywania danych, centrach telefonicznych,
 • garażach podziemnych powyżej 1500m2 lub posiadających więcej niże jedną kondygnację podziemną,
 • stacjach metra, kolei podziemnych,
 • portach i dworcach, gdzie jednocześnie przebywa powyżej 500 osób,
 • bankach, w których sala operacyjna ma powierzchnię powyżej 500 m2,
 • bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

 

Wykonujemy systemy przeciwpożarowe oraz systemy detekcji pożaru dla wszystkich z powyżej wymienionych obiektów. Opracowujemy także projekty i wykonujemy instalacje ppoż. dla firm nieobjętych ustawą, ale chcących zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo pracownikom. SAP system oraz inne instalacje przeciwpożarowe w budynkach projektujemy i wykonujemy w oparciu o komponenty sprawdzonych producentów. Jednocześnie, każda instalacja przeciwpożarowa oraz system sygnalizacji pożaru jest wykonany w taki sposób, żeby jak najlepiej wpisywał się w potrzeby danego obiektu.

 

Dlaczego warto zainwestować w system sygnalizacji pożaru?

 

Instalacje przeciwpożarowe, takie jak SAP system i SSP system wykonuje się przede wszystkim dla bezpieczeństwa. Służą głównie do ochrony ludzi, ale również ciągów produkcyjnych, maszyn, urządzeń, budynków. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system detekcji pożaru może znacząco obniżyć straty w wyniku zaprószenia ognia, co pozwala na szybkie wznowienie produkcji lub użytkowania danego obiektu. Ponadto montaż systemu alarmu pożaru przekłada się niejednokrotnie na znacznie tańsze ubezpieczenie obiektów, rekompensując w kilka lat koszt inwestycji w instalacje przeciwpożarowe i profesjonalne systemy pożarowe. Więcej informacji na temat nowoczesnych systemów udzielimy w siedzibie naszej firmy w mieście Sosnowiec. Swoją działalnością obejmujemy również tereny miasta Katowice. Zapraszamy do współpracy oraz zapoznania się z ofertą systemów alarmowych oraz kontroli dostępu.