Uprawnienia do wykonywania projektów, instalacji oraz konserwacji systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem dla obiektów zabytkowych, muzealnych i sakralnych

Żeby móc wykonywać projekty, instalacje i konserwacje systemów zabezpieczających na obiektach muzealnych, sakralnych, obiektach zabytkowych i innych gromadzących publiczne zbiory kultury należy posiadać certyfikat nadawany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

W związku z niniejszymi wytycznymi informujemy iż ponowiliśmy nasz certyfikat i możemy kontynuować naszą działalność w tym zakresie do grudnia 2018 roku.

Obsługujemy w zakresie wszelkich instalacji teletechnicznych takie obiekty jak:

  • katedry
  • kościoły
  • bazyliki
  • muzea
  • zamki
  • pałace
  • dwory
  • budynki zabytkowe
  • inne obiekty skralne
  • inne budynki gromadzące publiczne zbiory kultury

Proper Guard – Telewizja przemysłowa