System Honeywell Galaxy

Honeywell specjalizuje się w konstruowaniu i produkcji technologii pomagającej rozwiązywać najtrudniejsze wyzwania. Honeywell Galaxy to centrale alarmowe oraz kontroli dostępu, które poprawiają jakość życia użytkowników na całym świecie. Oferowane rozwiązania zwiększają poziom bezpieczeństwa i ochronę, jednocześnie gwarantując maksymalną wydajność i łatwość obsługi.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii oraz integracji System Galaxy z powodzeniem odpowiada na wyzwania stawiane przez nowoczesne budownictwo mieszkaniowe i użytkowe. W zależności od potrzeby centrala alarmowa i kontroli dostępu umożliwia integrację systemów odpowiedzialnych za detekcję zagrożeń i monitoring obiektu m.in.:

 • systemu alarmowego (ostrzeżenie przed włamaniem, wtargnięciem na posesję),
 • monitoringu,
 • systemu detekcji pożaru.

Integracja systemów zabezpieczeń ułatwia zarzadzanie poszczególnymi komponentami systemu oraz ich konserwację. Dlatego rozwiązania Honeywell Galaxy stały się standardem w nowoczesnym zarządzaniu budynkami.

System Galaxy: Centrale alarmowe oraz kontroli dostępu

System Galaxy to rozwiązanie zaprojektowane w oparciu o zasadę synergii. Centrala alarmowa i kontroli dostępu łączy w jednym zintegrowanym systemie najlepsze rozwiązania SSWiN z zaawansowanymi funkcjami kontroli dostępu. W rezultacie instalowanie i programowanie pełnego systemu zabezpieczeń staje się łatwiejsze, szybsze i wydajniejsze. System Galaxy w sposób bezpośredni wpływa na poziom bezpieczeństwa:

 • domu,
 • biura,
 • lokalu handlowo-usługowego,
 • obiektu przemysłowego,
 • obiektów specjalnych przeznaczenia (np. banki, obiekty wojskowe).

Ważnym komponentem rozwiązań Honeywell Galaxy jest wygoda użytkowania. Użytkownik powinien mieć możliwość sterowania pracą poszczególnych zabezpieczeń w sposób intuicyjny. To eliminuje ryzyka wynikające z ewentualnych błędów lub pominięć podczas aktywacji/dezaktywacji poszczególnych segmentów systemu zabezpieczeń. Warunkiem sprawnej pracy systemu Galaxy jest odpowiednie jego zaprojektowanie. W tym względzie producent oferuje kompleksowe wsparcie dla projektantów, co pozwala na tworzenie spersonalizowanych systemów o wysokiej wydajności i efektywności.

Projektowanie systemu zabezpieczenia Honeywell Galaxy

Projektowanie systemu zabezpieczenia opartego o centralę Honeywell Galaxy wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Zadanie to najlepiej powierzyć renomowanemu dostawcy systemów alarmowych, który zadba o:

 • przygotowanie najlepszej koncepcji zabezpieczenia obiektu,
 • dobór odpowiednich komponentów systemu,
 • prawidłowy projekt i konfigurację centrali,
 • prawidłowy montaż poszczególnych elementów systemu i ich fizyczne podłączenie do centrali,
 • przeszkolenie użytkowników z obsługi centrali.