Jak działa system alarmowy?

Alarmy, systemy SSWiN, instalacje alarmowe | Katowice Sosnowiec Tychy Śląsk

System alarmowy służy do wykrywania i sygnalizowania różnych rodzajów zagrożeń, takich jak włamanie, pożar, czy wyciek gazu. Jego działanie opiera się na integracji różnego rodzaju urządzeń, nad których prawidłową pracą czuwa centrala alarmowa. Centrala zbiera informacje z czujników, manipulatorów, obwodów sabotażowych, wykrywa uszkodzone okablowanie, a w przypadku wywołania alarmu załącza sygnalizacje optyczną i akustyczną. W przypadku systemów ochrony przeciwpożarowej centrala może dodatkowo uruchamiać urządzenia gaśnicze.

Jak działa system alarmowy? Od czego zależy jego efektywna praca i Twoje bezpieczeństwo? Czy system alarmowy może stanowić integralny element systemu inteligentnego domu?

Działanie systemu alarmowego: Wykrywanie zagrożenia

System alarmowy składa się z różnych rodzajów czujników, które są rozmieszczone w strategicznych miejscach w budynku lub jego najbliższym otoczeniu. Czujniki te mogą wykrywać ruch (np. czujniki ruchu), otwarcie drzwi lub okien (czujniki magnetyczne), dym lub wysoką temperaturę (czujniki pożarowe), wyciek gazu, zalanie wodą itp. W momencie, w którym czujnik wykryje niepożądane zdarzenie (np. ruch w zabezpieczonym pomieszczeniu), aktywuje on alarm, wysyłając sygnał do centralnej jednostki sterującej.

Przetwarzanie sygnału

Centralna jednostka sterująca po otrzymaniu sygnału z czujnika analizuje go. W zależności od konfiguracji systemu i rodzaju wykrytego zagrożenia, centrala może podjąć różne działania. Niektóre systemy są zaprojektowane tak, aby minimalizować fałszywe alarmy, na przykład poprzez wymaganie wykrycia ruchu przez kilka czujników jednocześnie, lub przez krótki okres weryfikacji, zanim alarm zostanie aktywowany.

Reakcja

W przypadku aktywacji alarmu, system może uruchomić syreny alarmowe i światła ostrzegawcze, aby zniechęcić intruza i poinformować otoczenie o potencjalnym zagrożeniu. Tak działają systemy przeciwwłamaniowe. System przeciwpożarowy może uruchomić sygnalizację jednocześnie uruchamiając automatyczne urządzenia gaśnicze. Zależnie od konfiguracji systemy przeciwpożarowe odblokowują drzwi i otwierają klapy dymne, tym samym zapewniając bezpieczną drogę ewakuacji. Ponadto, system może być skonfigurowany w taki sposób, żeby po wykryciu zagrożenia rozesłać powiadomienia o zdarzeniu do właściciela, firmy monitorującej, a nawet bezpośrednio do służb ratunkowych (np. policji, straży pożarnej).

Kontrola i zarządzenia pracą systemu

W większości przypadków za kontrolę pracy systemu odpowiada użytkownik. Może on kontrolować system za pomocą fizycznego lub cyfrowego panelu sterowania (np. aplikacji w urządzeniu mobilnym). Wiele nowoczesnych systemów pozwala na zdalne monitorowanie i kontrolę, co oznacza, że właściciel może sprawdzić stan systemu alarmowego, aktywować lub dezaktywować alarm zdalnie.