Czym jest i jak działa kontrola dostępu?

Kontrola dostępu - Sosnowiec, Katowice, Śląsk - Proper Guard

W dużych korporacjach i zakładach pracy, gdzie zatrudnionych jest wielu pracowników, często stosuje się systemy kontroli dostępu. Mają one chronić przed wejściem niepowołanych osób do poszczególnych stref, a także zabezpieczać prowadzoną w firmie dokumentację. Kontrola dostępu składa się z zaawansowanych technologicznie urządzeń, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń tylko osobom uprawnionym. Jest to szczególnie istotne w przypadku dostępu do miejsc wrażliwych (miejsca, w których przechowywane są wrażliwe dane).

Czym jest kontrola dostępu?

W zależności od potrzeb konkretnego zakładu, kontrola dostępu może być przeprowadzana fizycznie lub poprzez wykorzystanie nowoczesnych urządzeń. Kontrola fizyczna polega na potwierdzeniu tożsamości przez zatrudnionego pracownika, który decyduje o wejściu osoby na teren przedsiębiorstwa. Kontrola dostępu z pomocą środków technologicznych pozwala na sprawniejsze zarządzanie dostępem, gdyż wykorzystuje do tego specjalne czytniki. Osoby upoważnione do wejścia na wyznaczoną strefę posiadają karty, kody lub klucze, dzięki którym mogą otworzyć zamek. Dedykowane oprogramowanie pozwala również zapisywać, kto i o której godzinie wchodził do wybranego pomieszczenia, co wpływa na bezpieczeństwo obiegu dokumentów i zapobiega naruszeniom pracowniczym.

Jak działa kontrola dostępu?

W zależności od wyboru urządzenia i oprogramowania, działanie systemu może się od siebie różnić. Najczęściej spotyka się modele, które opierają się na weryfikacji kodu PIN, czytnika kart lub technologii biometrycznej.

Kontrola dostępu za pomocą kodu polega na wpisaniu specjalnego ciągu szyfr, który otwiera drzwi. W przypadku błędnie wprowadzonego PIN-u może zostać włączony alarm lub blokada pozostałych przejść. Działanie takiego urządzenia jest podobne do weryfikacji w tradycyjnych alarmach, które uruchamiają się po wprowadzeniu błędnego kodu. PIN można ustalić dla każdego pracownika osobno, dzięki czemu tylko wybrana grupa ma dostęp do wydzielonej strefy.

Kontrola dostępu za pomocą czytnika jest jedną z najpopularniejszych metod weryfikacji. Pracownicy dostają karty, bransoletki lub breloki, które po przyłożeniu do czytnika otwierają drzwi. W tym przypadku można kontrolować także kto i o której godzinie wchodził do pomieszczenia, jednak ze względu na brak dodatkowej metody autoryzacji, może to nie stanowić odpowiedniego zabezpieczenia. Kartę można łatwo zgubić lub może być wykorzystana przez inną osobę, która ma do niej dostęp, co utrudnia weryfikację.

Biometryczna kontrola dostępu to najbardziej zaawansowany system na rynku. Polega on na odczycie linii papilarnych, siatkówki oka czy układu żył osoby, która jest upoważniona do dostępu. Ta metoda jest praktycznie nie do ominięcia, dlatego stanowi najskuteczniejszą ochronę przed niepowołanymi gośćmi. Stosuje się ją głównie w bankach i instytucjach, które obracają dużymi sumami pieniędzy, nie mogą być narażone na wyciek informacji i poufnych danych.

Który system jest najlepszy?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż system kontroli dostępu dobiera się do rodzaju, wielkości i profilu prowadzonej działalności. W tradycyjnej firmie, w której nie są przechowywane poufne akta oraz duże sumy pieniędzy wystarczy elektroniczny system kontroli dostępu. Używanie czytnika kart jest najprostszym i najłatwiejszym sposobem weryfikacji pracowników i podnosi poziom bezpieczeństwa w całym przedsiębiorstwie.