naglowek1

nfosigw-logo

Potrzebujesz
informacji

607 078 940

zadzwoń

lub napisz

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Długo oczekiwany PROSUMENT 2014

 

PROSUMENT to linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w tym pomp ciepła, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych. Dotację w formie pożyczki i dotacji mogą uzyskać gospodarstwa domowe i wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

 

 • Minimalna kwota dofinansowania: 1000 zł
 • Oprocentowanie: 1%
 • Realizacja inwestycji: 24 miesiące
 • Okres udzielenia pożyczki: około 15 lat

 

System fotowoltaiczny w Prosumencie.

 

W Prosumencie można uzyskać następujący poziom kosztów kwalifikacyjnych

- instalacja fotowoltaiczna ON-GRID – koszt kwalifikowany wynosi 7500 zł / 1 kW         

- instalacja fotowoltaiczna OFF-GRID - koszt kwalifikowany wynosi 10500 zł / 1 kW

dokładne wyjaśnienie różnic pomiędzy instalacjami opisane jest tutaj 

 

Można otrzymać 40% dotacji liczonej od kosztu kwalifikowanego oraz łączyć z dotacją na energię wiatrową 40%, pompą ciepła 20% i kolektorami słonecznymi 20% (potwierdzonymi certyfikatem rocznego uzysku >525 kWh/m2) .

Obowiązkowym elementem instalacji jest licznik energii elektrycznej wyprodukowanej przez system fotowoltaiczny.

 

W zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić wyłącznie zakupy i roboty związane z budową kompletnej instalacji:

 

- zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji

- liczniki energii elektrycznej

- w przypadku ON-GRID koszt materiałów i robót niezbędnych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

- koszt niezbędnych projektów technicznych i dokumentacji

- niezbędne roboty budowlane konieczne do zamontowania systemu fotowoltaicznego np. wzmocnienia więźby dachowej, modernizacja instalacji odgromowej itp.

 

Dofinansowanie PROSUMENT można łączyć z dofinansowaniem GREEN HOUSE przeznaczonym na budownictwo pasywne.

 

Wymagania stawiane instalatorom:

 

Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia oraz jesteśmy w trakcie przyznawania niezbędnej certyfikacji Urzędu Dozoru Technicznego. Należy pamiętać, że nie każdy mimo udokumentowanego doświadczenia może zostać instalatorem dla dofinansowania Prosument.